A Dangerous Game with the Environment

لعبة خطيرة مع البيئة

إن الكائنات المعدلة وراثيًا مازالت محل جدال حتى بعد إطلاقها وانتشارها تجاريًا. فمن خلال الهندسة الوراثية يتم تعديل بذور النباتات من أجل تحسين خصائصها المفيدة، حتى يتم التخلص من المواصفات …